OBS!

Kontoret er pr. 1. maj 2015 flyttet fra Brande til Sieferts Plads 5 i Ikast.

Forud herfor har jeg i en lang årrække drevet advokatkontor fra Storegade 5 i Brande.

Jeg er fortsat privat bosiddende i Brande.


Jeg arbejder navnligt med behandling af retssager indenfor følgende områder:

  • Straffesager, herunder færdselssager mv.
  • Bistandsadvokatsager
  • Separations- og skilsmissesager
  • Forældremyndighedssager
  • Bopælssager vedrørende børn
  • Andre sager med advokatbeskikkelse
Min sagsbehandling er kendetegnet ved personlig og individuel klientkontakt, som gavner din sag og fører til det optimale resultat.

Hos mig bliver din sag behandlet af mig personligt og ikke af skiftende assistenter og sagsbehandlere.
Stacks Image 60

Jeg driver advokatkontor fra adressen Sieferts Plads 5, 7430 Ikast i kontorfællesskab med og fra samme adresse som MIDTADVOKATERNE A/S.
  • Beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark
  • Del af Advokatsamfundet
  • Ansvarsforsikring tegnet efter Advokatsamfundets regler - forsikringen dækker al advokatvirksomhed, og er tegnet hos Codan Forsikring, hvor også garantidækning er tegnet.
  • om regler særligt gældende for advokaterhvervet henvises til Advokatsamfundets hjemmeside.
Stacks Image 66
Jens Møller, advokat
møderet for Højesteret 1993
offentlig forsvarer 1993
advokatbeskikkelse 1983
cand.jur., Aarhus Universitet 1979

Advokat
Jens Møller
Sieferts Plads 5
7430 Ikast
info@advokatjm.dk
Telefon: 97 18 22 33

Vi har telefon- og kontortid mandag til torsdag fra kl. 09:00 til 16:00 og fredag fra 9 til 13.30.
Advokat Jens Møller
Sieferts Plads 5
7430 Ikast
info@advokatjm.dk
Telefon: 97 18 22 33

Vi har telefon- og kontortid mandag til torsdag fra kl. 09:00 til 16:00 og fredag fra 9 til 13.30.